Адреса: Преображенска бр. 1, 89 101 Требиње

Телефон/Факс: 059/240-008

ЈИБ: 44038553340

Е-маил: borackatrebinje@gmail.com

Жиро рачун: 562-008-00000185-33, НЛБ ”Развојна банка” а.д. Бања Лука