Градска борачка организација Требиње је организована по мјесном принципу и састављена од 18 мјесних борачких организација и три колективна члана ( МУП, ИАТ и Српске Поште), које на делегатском принципу сачињавају Скупштинз ГБО Требиње која броји 49 делегата.

Скупштина по Статуту ГБО Требиње из свог састава формира и бира:

  • Предсједништво ГБО,
  • Одбор породица погинулих, заробљених и несталих бораца,
  • Одбор ратних војних инвалида,
  • Надзорни одбор.

Предсједништво ГБО броји 15 чланова, који из свог састава бира предсједника Предсједништва,

Одбор породица погинулих, заробљених и несталих бораца броји 18 чланова који су са мјесног нивоа делегирани у Одбор те бира предсједника Одбора и делегате у Скупштину ГБО Требиње,

Одбор ратних војних инвалида, броји 18 чланова који су са мјесног нивоа делегирани у Одбор те бира предсједника Одбора и делегате у Скупштину ГБО Требиње,

Надзорни одбор броји 3 члана који бирају из састава Скупштине ГБО Требиње.

Ради ефикаснијег остваривања програмских циљева и задатака Скупштина ГБО организације формира стална радна тијела и то:

  • Комисија за његовање слободарских традиција српског народа, историју и документацију,
  • Статутарну комисију,
  • Комисију за жалбе,
  • Комисију за информисање,
  • Суд части.