Дјеловање БОРС-а – ГБО Требиње одвија се у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске ”Службени гласник Републике Српске ” број 52/01 од 29.09.2001. године, Закона о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске, ”Службени гласник Републике Српске ” број 42/05/од 06.04.2005. године, Уредбе Владе Републике Српске о поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса ”Службени гласник Републике Српске” број 71/05, 65/7 и 98/13,024/15 и 23/16 те Правилника о критеријима и поступку за додјелу новчане помоћи удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама ”Службени гласник Републике Српске” број 59/15 од 27.07.2015. године и 42/16 од 27.05.2016. године.

 • ГБО Требиње има преко 4000 чланова, од чега ППБ 360 и РВИ 772.
 • ГБО чини Скупштина, Предсједништво, 3 Одбора: Одбор породица погинулих, заробљених и несталих бораца, Од РВИ-а и Надзорни одбор.
 • ГБО преко својих 6 (шест) делагата учествује у раду Координационог одбора борачких организација Источне Херцеговине, а у Скупштини БОРС-а има 2 (два) делегата.
 • ГБО  има статус организације од јавног интереса за Град Требиња.

 

ГБО према Закону о правима бораца, чланова ППБ и војних инвалида има следећа овлаштења:

 • даје мишљење на дужину учешћа у рату члан 27. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрембено- отаџбинског рата Републике Српске,
 • даје сагласност на Уредбу Владе о борачком додатку члан 31. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрембено – отаџбинског рата Републике Српске,
 • покреће иницијативу за ревизију увјерења о дужини учешће у рату члан 127. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрембено – отаџбинског рата Републике Српске,

 

ГБО активно учествује у раду Комисија Градске администрације Требиња и то:

 • члан Комисије за запошљавање борачких категорија кроз субвенционисање запошљавања по Програму Града Требиња,
 • члан Комисије за накнаде демобилисаних бораца,
 • члан Комисије за стипендије дјеце РВИ и ППБ,
 • два члана Комисије за споменике и спомен-обиљежја ослободилачких ратова,
 • члан Комисије за давање приједлога назива насеља, улица, тргова, мостова, институција, установа, и друштва на подручју Града Требиња,
 • два члана Комисије за бањско-климатску рехабилитацију ППБ и РВИ.