Обавјештавамо Вас да ће Министарство рада и борачко инвалидске заштите до 01.марта 2020.године извршити пријаве на здравствено осигурање Пореској управи Републике Српске за све кориснике права по прописима из области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите жртава ратне тортуре, који су здравствено осигурање користили по основу незапослености, а који су привремено осигурани до 29.фебруара 2020.године.

Ова уплата ће бити извршена аутоматизмом на основу евиденције Завода за запошљавање Републике Српске.

С тим у вези непотребно је да се наведена лица упућују и обраћају у Градску управу односно у одјељење борачко инвалидске заштите.

У прилогу акт Министарства рада и борачко инвалидске заштите упућен Фонду здравственог осигурања РС.