Борачка организација Републике Српске обавјештава јавност, посебно породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде од прве до четврте категорије да је дана 23.09.2020. године Министарство рада и борачко-инвалидске заштите објавило измјењен Јавни позив за стамбено збрињавање породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата.

Поменути Јавни позив позив остаје отворен 30 дана, а право да се пријаве на њега имају чланови породица погинулих бораца и ратни војни инвалиди 1-4 категорије који до сада нису ријешили своје стамбено питање.

Борачка организација Републике Српске због тога позива поменуте категорије да се у року од 30 дана обрате органу борачко-инвалидске заштите  општине/града у којем живе са захтјевом са ријешавање стамбеног питања у складу са критеријумима Јавног позива.

Напомињемо да је Јавним позивом дефинисано да ће се борачке категорије збрињавати путем додјеле стамбених јединица или неповратних новчаних средстава.

У наставку је текст Јавног позива као и интернет адреса Министарства рада и борачко-инвалидске заштите на којој објављен Јавни позив те одговарајући захтјеви неопходни за пријаву на Јавни позив.

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpb/Pages/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8.aspx#collapsible0