ПРОЈЕКАТ

 

БАЊСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ЧЛАНОВА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ

 

БОРАЦА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

2

 

I УВОД

Полазећи од посљедица које су имали ратни сукоби на просторима бивше Југославије, а

посебно Босне и Херцеговине и који су, поред осталог, проузроковали велики број лица са

инвалидитетом, те произвели многобројне чланове породица погинулих бораца, Министарство рада

и борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту Министарство) обезбјеђује бањску рехабилитацију за

одређен број лица ових категорија.

У поређењу са осталим европским земљама присутност инвалидитета те бројност чланова

породица погинулих бораца је веома висока.

Како ратни војни инвалиди и чланови породица погинулих бораца ( у даљем тексту РВИ и

чланови ППБ) Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске представљају чланове друштва који

су дали највећи допринос у одбрани Републике Српске, указује се потреба и неопходност да им се

обезбиједи бањско и климатско лијечење, односно бањска рехабилитација.

 

Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Oдбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске” бр: 134/11, 9/12 и 40/12),

 

(у даљем тексту Закон), прописано је да Министарство може организовати бањску рехабилитацију

РВИ и чланова ППБ по посебном програму уз сагласност Владе Републике Српске ( чл. 53. и 72.

Закона).

Овај пројекат подразумијева провођење бањске рехабилитације као сегмента медицинске

рехабилитације.

Медицинска рехабилитација се обавља у здравственим установама, оспособљеним за

провођење одређене врсте рехабилитације.

Министарство је сваке године почев од 2005. године, организовало и проводило бањску

рехабилитацију, и до сада је кроз овај вид рехабилитације прошло 8.627 корисника.

II ЦИЉ ПРОЈЕКТА

Пројекат бањске рехабилитације РВИ и чланова ППБ Одбрамбено-отаџбинског рата Републике

Српске у 2021. години (у даљем тексту Пројекат бањске рехабилитације за 2021. годину), има за циљ

да кроз бањско-климатско лијечење, обезбиједи медицинску, односно физикалну рехабилитацију за

400 корисника из категорије РВИ и чланова ППБ. Уколико се због недовољног одзива наведених

категорија у бањско климатске установе створе услови, Пројекат бањске рехабилитације за 2021.

годину ће омогућити кориштење бањске рехабилитације и одређеном броју демобилисаних бораца,

логораша, жртава ратне тортуре и цивилних жртава рата.

Министарство ће уговорити пружање медицинске, односно физикалне рехабилитације са

установама оспособљеним за те намјене.

III – ЛИЈЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Од завршетка Одбрамбено-отаџбинског рата па до данас озбиљни проблеми испољили су се

у области здравствене заштите становништва, а посебно борачких категорија.

Полазећи од те чињенице, намеће се потреба да се одређен број РВИ те чланова ППБ упути у

бањско-климатске установе на наставак лијечења и опоравка.

Лијечење и рехабилитација (стандардна њега) у бањско-климатским установама обухвата:

– смјештај корисника,

– љекарски преглед приликом пријема,

– израду план и програм рехабилитације за сваког корисника посебно,

– одређивање физикалне и балнеотерапијске процедуре (физикалне терапије-стандардна њега

укључује: хидротерапију у кадама или базену, 1 електропроцедуру кинезотерапију –

прописане вјежбе – и термотерапију,

– стални медицински надзор,

– љекарски преглед на отпусту са отпусницом,

– исхрану од три оброка примјерног квалитета и квантитета,

– остали видови рекреације,

– туристичко-рекреативни садржаји.

 

3

 

IV – УСТАНОВЕ ЗА БАЊСКО-КЛИМАТСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ, ОДНОСНО РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Пројекат бањске рехабилитације за 2021. годину предвиђа, у зависности од цијене услуга,

упућивање до 400 РВИ и чланова ППБ Одбрамбено-отаџбинског рата у бањско-климатске

здравствене установе Републике Српске.

Здравствене установе у Републици Српској ће бити изабране на бази понуда за пружање услуга

бањско-климатске рехабилитације планираног броја РВИ и чланова ППБ, обухваћених овим

Пројектом, а по процедури утврђеној Законом о јавним набавкама БиХ (,,Службени гласник БиХ“,

број: 39/14).

Министарство ће на основу најповољнијих понуда са бањско-климатским установама

закључити уговоре о провођењу бањске рехабилитације.

Ради веће економичности у трошковима превоза и равномјерније заступљености корисника

бањске рехабилитације, поступак избора бањско-климатских здравствених установа ће се провести

на пет лотова и то:

ЛОТ „1“ -који обухвата сљедеће општине/градове: Приједор, Козарска Дубица, Крупа на Уни,

Нови Град, Оштра Лука и Костајница.

ЛОТ „2“- који обухвата сљедеће општине/градове: Лакташи, Србац, Градишка, Прњавор и

Дервента.

ЛОТ „3“- који обухвата сљедеће општине/градове: Бања Лука, Кнежево, Мркоњић Град,

Шипово, Источни Дрвар, Језеро, Купрес, Дринић, Рибник, Добој, Станари, Петрово,Челинац, Котор

Варош и Теслић.

ЛОТ „4“- који обухвата сљедеће општине/градове: Брод, Брчко, Пелагићево, Модрича, Шамац,

Вукосавље, Доњи Жабар, Бијељина, Братунац, Лопаре, Сребреница, Угљевик, Зворник, Шековићи,

Осмаци, Милићи и Власеница.

ЛОТ „5“- који обухвата сљедеће општине/градове: Вишеград, Билећа, Љубиње, Фоча, Гацко,

Невесиње, Рогатица, Рудо, Трново, Берковићи, Требиње, Хан Пијесак, Соколац, Пале, Ново Горажде,

Чајниче, Источна Илиџа, Калиновик, Источно Ново Сарајево и Источни Стари Град.

V – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА

Министарство ће расписати Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања РВИ и

чланова ППБ у бањско-климатске здравствене установе по основу Пројекта бањске рехабилитације.

Јавни позив ће се објавити у дневним новинама „ГЛАС СРПСКЕ“, те истаћи на Огласној

табли општине/града и исти ће трајати 15 дана и садржавати услове и поступак под којима се врши

упућивање корисника у бање.

Поступак избора корисника бањске рехабилитације спровешће орган управе надлежан за

борачко-инвалидску заштиту општине/града ( у даљем тексту: надлежни орган општине/града).

Надлежни орган општине/града комисијски разматра запримљене захтјеве.

Непотпуне и неблаговремене захтјеве комисија надлежног органа општине/града неће

разматрати и као такве ће одбацити.

На основу увида у приложену документацију која се тражи по објављеном Јавном позиву

надлежни орган општине/града ће донијети одлуку о избору корисника за бањску рехабилитацију на

основу следећих критерија:

 

4

 

На јавни позив имају право да се пријаве:

 1. РВИ од I до X категорије којима је бањска рехабилитација неопходна као наставак лијечења и

опоравка;

 1. Чланови ППБ којима је бањска рехабилитација неопходна као наставак лијечења и опоравка;

Избор корисника врши се на бази поднесеног писменог захтјева.

Уз захтјев је потребно приложити следeће доказе:

– Рјешење надлежног органа о статусу РВИ или члана ППБ са утврђеним припадајућим правима, уз

услов да је активни корисник,

– Рјешење надлежног органа о категоризацији борца,

– Налаз и препорука надлежне здравствене установе о неопходности бањске рехабилитације не

старији од 6. мјесеци од подношења захтјева за кориштење бањске рехабилитације.

Критерији на основу којих се врши посебно рангирање кандидата РВИ, а посебно ППБ ради

упућивање на бањску рехабилитацију су :

Рангирање РВИ:

 1. По основу статуса РВИ – подносиоцу захтјева припада :

а) РВИ прве категорије ……………………………….50 бодова

б) РВИ друге категорије …………………………….. 45 бодова

в) РВИ треће категорије ………………………………40 бодова

г) РВИ четврте категорије ……………………………35 бодова

д) РВИ пете категорије ………………………………..30 бодова

ђ) РВИ шесте категорије ………………………………25 бодова

е) РВИ седме категорије ………………………………20 бодова

ж) РВИ осме категорије …………………………………15 бодова

з) РВИ девете категорије ……………………………..10 бодова

и) РВИ десете категорије……………………………….5 бодова

 1. По основу остваривања права на додатак за његу и помоћ РВИ – подносиоцу захтјева

припада:

а) за први степен ………………………………………… 15 бодова

б) за други степен ……………………………………….. 10 бодова

в) за трећи степен ………………………………………… 5 бодова

 1. По основу остваривања права на ортопедски додатак РВИ – подносиоцу захтјева

припада:

а) за први степен ………………………………………… 8 бодова

б) за други степен ………………………………………… 6 бодова

в) за трећи степен ………………………………………….4 бодова

г) за четврти степен ……………………………………… 2 бодова

 1. По основу остваривања права на ортопедска и друга помагала РВИ – подносиоцу захтјева

припада …………………………………………………… 15 бодова

 

5

 

 1. По основу дужине војног ангажовања у рату РВИ – подносиоцу захтјева припада:

а) борцу прве категорије ……………………………….15 бодова

б) борцу друге категорије……………………………….13 бодова

в) борцу треће категорије …………………………….. 11 бодова

г) борцу четврте категорије……………………………. 9 бодова

д) борцу пете категорије …………………………………7 бодова

ђ) борцу шесте категорије ………………………………5 бодова

е) борцу седме категорије ………………………………3 бодова

 1. У случају истог броја бодова предност имају лица по следећем редослиједу:

– са признатим правом на његу и помоћ,

– са већим степеном инвалидитета,

– са већом категоријом борца.

Рангирање ППБ:

 1. По основу статуса ППБ – подносиоцу захтјева припада :

а) за сваког погинулог борца ……………………..100 бодова

 1. Уколико је подносилац захтјева као ППБ уједно и РВИ истом припада :

а) РВИ прве категорије ………………………………… 20 бодова

б) РВИ друге категорије ……………………………….. 18 бодова

в) РВИ треће категорије ………………………………. 16 бодова

ц) РВИ четврте категорије…………………………….. 14 бодова

д) РВИ пете категорије ………………………………… 12 бодова

ђ) РВИ шесте категорије ………………………………. 10 бодова

е) РВИ седме категорије…………………………………. 8 бодова

ж) РВИ осме категорије ……………………………………6 бодова

з) РВИ девете категорије ………………………………..4 бода

и) РВИ десете категорије …………………………………2 бода

 1. Уколико подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на његу и помоћ истом

припада:

а) за први степен ……………………………………………. 15 бодова

б) за други степен …………………………………………… 10 бодова

в) за трећи степен ……………………………………………. 5 бодова

 1. Уколико подносилац захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на ортопедски додатак

истом припада :

а) за први степен………………………………………………. 8 бодова

б) за други степен …………………………………………….. 6 бодова

в) за трећи степен …………………………………………….. 4 бода

г) за четврти степен ………………………………………….. 2 бода

5.) Уколико подносиоц захтјева као ППБ и уједно РВИ остварује право на

ортопедска и друга помагала подносиоцу захтјева припада…..15 бодова

 1. Уколико је подносилац захтјева као ППБ био војно ангажован у рату истом припада :

6

 

а) борцу прве категорије ………………………………….. 10 бодова

б) борцу друге категорије………………………………….. 8 бодова

в) борцу треће категорије ………………………………….. 6 бодова

г) борцу четврте категорије ………………………………. 5 бодова

д) борвцу пете категорије ………………………………….. 4 бода

ђ) борцу шесте категорије ………………………………… 3 бода

е) борцу седме категорије …………………………………. 2 бода

 1. У случају истог броја бодова предност имају лица по следећем редослиједу:

– родитељи погинулог борца

– подносилац уједно и РВИ

– старијег датума рођења

Чланови ППБ у смислу овог Пројекта сматрају се: чланови породице који имају признат статус

члана ППБ, и примају породичну инвалиднину.

У поступку избора корисника, служба је дужна да обезбједи сразмјерну заступљеност укупног

броја РВИ и чланова ППБ општине/града, с тим што ће код избора чланова ППБ предност дати

родитељима погинулог борца у односу на остале чланове ППБ.

Право на бањску рехабилитацију у 2021. години немају лица која су то право користили по

Пројекту бањске рехабилитације министарства у прoтеклих три године као и РВИ – ампутирци и

параплегичари који су бањску рехабилитацију користили путем Фонда здравственог осигурања

Републике Српске у истом периоду, у складу са правилником Фонда.

Надлежан орган општине/града приликом избора корисника из категорије РВИ, ће извршити

провјеру код Фонда здравственог осигурања Републике Српске да ли је подносилац захтјева

користио право на бањску рехабилитацију путем наведеног органа.

Министар може у оправданим случајевима да одобри кориштење бањске рехабилитације и

мимо процедуре и критерија из Пројекта.

На основу поднесених захтјева надлежни орган општине/града, сачињава Листе изабраних

корисника у складу са овим Пројектом и Јавним позивом и то одвојено зе РВИ и одвојено за ППБ.

Листа изабраних корисника треба да садржи: име и презиме, статус по основу којег је извршен

избор, број бодова и број корисника.

Надлежни орган општине/града ће Листе истаћи на огласној табли и на исте се може поднијети

приговор у року од 7 дана од истицања исте. Надлежни орган општине/града ће у року од 7 дана од

дана истека рока за приговор ријешити исте и сачинити своје коначне листе корисника, те у року од 3

дана доставити Министарству Листе на сагласност, уз обавезу достављања и ријешених приговора.

Министарство ће се, након разматрања Листа, те провјере поступка и начина одлучивaња од

стране општинских/градских органа, изјаснити о истој, односно дати сагласност на исту или ће исту

вратити надлежном органу ради отклањања недостатака.

По датој сагласности на Листу о избору корисника, Министарство ће донијети План

упућивања РВИ и чланова ППБ у изабране бањско-климатске установе са утврђеним терминима

смјена за све општине/град.

Након добијања сагласности и Плана упућивања од стране Министарства, надлежни орган

општине/града ће у складу са истим обавијестити кандидате о мјесту и времену, те називу

здравствене установе у коју се упућују поједини кандидати.

Надлежни орган општине/града ће списак упућених корисника у бање доставити

Министарству и бањској установи.

У случају да одабрани кандидат не буде, из било којих разлога користио бању, надлежни

орган општине/града не може упутити лице које није изабрано по коначној листи без сагласности

Министарства.

Уколико надлежан орган општине/града упути кандидата који се не налази на коначној

листи без предходног одобрења министарства, Министарство неће сносити трошкове бањске

рехабилитације, него ће исте сносити надлежни орган који га је и упутио.

Надлежни орган општине/града је дужан организовати одлазак и повратак корисника у

бањско-климатске установе.

 

7

Узимајући у обзир досадашњу заступљеност општина/града у кориштењу бањске

рехабилитације, постотак броја претходног кориштења у односу на предвиђени број (одзив у односу

на планирани број), те полазећи од економских могућности локалних заједница, утврђује се

распоредни налог по општинама/градовима:

Распоредни налог у погледу укупног броја корисника бањске рехабилитације за 2021.

годину по општинама/градовима.

Требиње 9 мјеста

VI – ВРЕМЕНСКИ РОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА

Реализација Пројекта бањске-рехабилитације трајаће до 31.10.2021. године, а сходно

уговореним терминима са бањско-климатским установама.

Појединачан боравак корисника у бањско-климатским установама трајаће 10 дана.

Долазак на медицинску односно физикалну рехабилитацију, уз доставу списка корисника,

одвијаће се у смјенама сваких 10 дана по унапријед утврђеним терминима.

Надлежни орган општине/града је дужан да у року од 15 дана од завршетка бањске

рехабилитације за своје кориснике, достави извјештај Министарству о укупном броју корисника

који су користили бањску рехабилитацију.

VII – ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

 

Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Oдбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске, прописано је да се средства потребна за остваривање и

 

кориштење права прописана Законом обезбјеђују у буџету Републике Српске (чл.116. Закона).

Бањско климатске установе су дужне обезбједити смјештај и медицинску услугу на бази

болничког дана у хотелу по утврђеној цијени за стандардну његу.

– Цијена б.о. дана – на бази 10 дана за стандардну његу утврђује се након проведене процедуре

по Закону о јавним набавкама.

– Фактура се испоставља по завршеном лијечењу – боравку, а уплата се врши након добијања

фактуре у периоду од 10 -20 у текућем мјесецу за претходни мјесец.

– Трошкови одласка и повратка падају на терет локалне заједнице или корисника.

– Трошкове пратиоца плаћа корисник бањске рехабилитације.

Министарство ће за провођење бањске рехабилитације обезбиједити средства са позиције

416300 „Текуће дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите ППБ, РВИ и ЦЖР – Пројекат бањске

рехабилитације“, за 2021. годину у узносу од 210.000,00 КМ.

Уколико цијена б.о. дана добијена по јавном конкурсу услови потребу за већим издвајањем

средстава од планираног износа, Министарство задржава право да у одговарајућој сразмјери смањи.

 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpb/Pages/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8.aspx