ИЗВОР: JU ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE RS | ДАТУМ:03.02.2022.

ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске реализује Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца ВРС и ратних војних инвалида ВРС у 2022. години, „Заједно до посла” чија је укупна вриједност 3.000.000 КМ, а који се финансира из средстава Буџета Републике Српске.

Програм садржи три компоненте:

I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС и демобилисаних бораца ВРС за 200 лица у износу од 10.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 2.000.000,00 КМ.

II Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС и демобилисаних бораца ВРС за 161 лице у износу од 4.500,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 724.500,00 КМ.

III Компонента: Финансирање 100% износа бруто плате за 26 дјеце погинулих бораца ВРС са ВСС у статусу приправника. Издвајање по једном приправнику са ВСС у овој компоненти износи 10.434.84 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне нето плате од 600,00 КМ чији је бруто износ 869,57 КМ. Укупна издвајања по овој компоненти износе 271.305,84 КМ.

Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а крајњи рок за подношење захтјева је 7.3.2022. године.