Поштовани саборци,

обавјештавамо Вас да право на јединствени мјесечни борачки додатак имају сви категорисани демобилисани борци без обзира на године старости и дужину учешћа у рату. Износ борачког додатка ће се обрачунавати према броју мјесеци проведених у зони борбених дејстава. Од документације за подношење захтјева потребно је приложити: копију рјешења о категоризацији бораца, увјерење о мјесту пребивалишта те образац захтјева који се може преузети у просторијама ГБО Требиње те на протоколу Градске управе.

Борци који су остварили право са навршених 60 година не треба да предају захтјев јер ће по аутоматизму бити уобзирени. Такође, захтјев је потребно да предају и борци који су прешли 60 година а до сада нису имали право (до сада било обухваћено од прве до пете категорије). За све нејасноће које евентуално постоје, можете се обратити у просторијама ГБО Требиње.

ЗА КРСТ ЧАСНИ И СЛОБОДУ ЗЛАТНУ